Komuna Beltinci d.o.o.
Skrbimo za naše okolje.
CENIK ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
CENIK OSKRBE S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI -
OBVESTILO O SPREMEMBI UPRAVLJALCA VODOVODA IN OBRAČUNA KOMUNALNIH STORITEV 
 
Obveščamo vas, da bo od januarja 2017 krovni upravljalec vodovodnega sistema Občine Beltinci podjetje Vodovod  
sistem B d.o.o. iz Murske Sobote. Komuna Beltinci d.o.o. bo za navedno podjetje opravljala vsa dela na področju 
vodooskrbe enako kot doslej.  
 
Prav tako bomo od januarja 2017 pričeli za vse porabnike mesečno obračunavati vodarino in kanalščino. Popise  
vodomernih števcev bomo izvedli dvakrat letno in to predvidoma v juliju in decembru, za ostale mesece pa se bo  
poraba obračunavala pavšalno. V kolikor ne želite pavšalnega obračuna nam lahko mesečno stanje porabe vode  
sporočite na tel. 02 541 35 56, na elektronski naslov stanje@komuna-beltinci.si ali osebno na sedežu podjetja.

Hitre povezave
Vodarina
Novi vodovodni stolp v Beltincih. 
(foto: Komuna Beltinci d.o.o.)