Komuna Beltinci d.o.o.
Skrbimo za naše okolje.
DEJAVNOSTI  PODJETJA
OSKRBA S PITNO VODO 
Od januarja 2017 je krovni upravljalec vodovodnega sistema Občine Beltinci podjetje Vodovod  
sistem B d.o.o. iz Murske Sobote. Komuna Beltinci d.o.o. bo za navedno podjetje opravljala vsa dela na področju vodooskrbe enako kot doslej.  

Podatke o vodooskrbi najdete na naslovu:
Kvaliteto pitne vode lahko spremljate na naslovu: