Komuna Beltinci d.o.o.
Skrbimo za naše okolje.
DEJAVNOSTI  PODJETJA
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPLAK
TEHNOLOŠKI PROCES ČN MELINCI
V nadaljevanju si lahko ogledate zložeko s predstavitvijo tehnološkega procesa delovanja ČN Melinci.