Komuna Beltinci d.o.o.
Skrbimo za naše okolje.
DEJAVNOSTI  PODJETJA
PLAKATIRANJE
PLAKATIRANJE NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI 
SPLOŠNI POGOJI O PLAKATIRANJU
Na podlagi sprejetega občinskega odloka, plakatiranje na območju Občine Beltinci izključno izvaja podjetje Komuna Beltinci d.o.o.  

Naročilo za plakatiranje skupaj z plakati se odda na sedežu podjetja, plakatiranje pa se izvaja dvakrat na teden, in sicer v torek in četrtek. 
Na spodnji povezavi najdete splošne pogoje o plakatiranju na območju Občine Beltinci. 
LOKACIJA POSAMEZNIH PLAKATINIH MEST
Plakatna mesta so na različnih lokacijah po vaseh občine. Na določena plakatna mesta je možnost namestitve plakata obojestransko, določena mesta pa zaradi lokacije omogočajo plakatiranje le na eno stran. 

Vse navedno je prikazano na slika/kartah vaseh.