Komuna Beltinci d.o.o.
Skrbimo za naše okolje.
DEJAVNOSTI  PODJETJA
OSKRBA S PITNO VODO 
Oskrba s pitno vodo se izvaja na celotnem območju Občine Beltinci in je razdeljeno na dva sistem, in sicer: 

- VODOVODNI SISTEM BELTINCI, ki zajema vasi Beltinci, Bratonci, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci

- VODOVODNI SISTEM DOKLEŽOVJE, ki zajema vas Dokležovje. 
POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE ZA LETO 2015
Na spodnje povezavi najdete Letno poročilo o skladnosti pritne vode na območju Občine Beltinci za leto 2015.
OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE ZA LETO 2016
Kot upravljalec vodovodnega sistema, obveščamo uporabnike pitne vode o načinih in časovnih rokih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve Pravilnika pitne vode.