NOVICA

OPROSTITEV PLAČILA OMREŽNINE ZA OBDOBJE APRIL IN MAJ 2020

OPROSTITEV PLAČILA OMREŽNINE ZA OBDOBJE APRIL IN MAJ 2020


Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 1. izredni seji dne, 10.04.2020 sprejel sklep, s katerim se v okviru ukrepov za blažitev posledic pandemije COVID-19 vse uporabnike na območju Občine Beltinci za meseca april 2020 in maj 2020 oprosti plačila


Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 1. izredni seji dne, 10.04.2020 sprejel sklep, s katerim se v okviru ukrepov za blažitev posledic pandemije COVID-19 vse uporabnike na območju Občine Beltinci za meseca april 2020 in maj 2020 oprosti plačilo

- omrežnine za vodarino;
- omrežnine za odvajanje odplak;
- omrežnine za čiščenje odplak.