NOVICA

NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV ZA PRIMER OPROSTITVE PLAČILA KANALŠČINE

NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV ZA PRIMER OPROSTITVE PLAČILA KANALŠČINE


Podajamo vam navodila in pogoje za polnjenje bazenov za primer oprostitve plačila kanalščine.


1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, ob predhodni najavi izvajalcu gospodarske javne službe, to je Komuna Beltinci d.o.o.

2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov ni dovoljeno.

3. Oprostitev plačila odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za dobavljeno vodo za polnjenje bazenov velja le če uporabnik naroči predhodni popis s strani pooblaščene osebe izvajalca GJS po e pošti – info@komuna-beltinci.si ali po telefonu na št.: 02 541 35 56. Strošek odčitavanja vodomera (pred in po polnjenju bazena) znaša 12,00 € in vključuje DDV ter potne stroške. Odčitavanje se izvaja od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odčitavanja ne izvajajo.

4. V vseh ostalih primerih polnjenja hišnih bazenov, se količina vode obračuna kot ostale storitve GJS oskrba s pitno vodo.