NOVICA

NOV CENIK STORITEV ZA ODVAJANJE VODE

NOV CENIK STORITEV ZA ODVAJANJE VODE


S 01.07.2020 je v veljavo vstopil nov cenik storitev odvajanja odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin


Nov cenik in subvencijo je potrdil Občinski svet občine Beltinci s sklepi št. 032-01/2020-12-139a/VII, 031-01/2020-12-139b/VII in 032-01/2020-12-139c/VII.

Cenik storitev se uporablja od 01.07.2020.

CENIK